Strona główna
                   O nas 
Regulamin łowiska
           Plany Koła
          Aktualności 
     Wędkarz Roku  
  
 
 Zbiornik wodny Topiołki [ok.4.5ha, gł.1-2.5m] wraz z otaczającym go 
  terenem jest własnością Miasta i Gminy Ćmielów.                     
 Gruntownie przebudowany i oddany do użytku jesienią 2004 roku,
  jest wykorzystywany głównie w celach rekreacyjnych.
  Zbiornik, usytuowany obok rzeki Kamiennej, jest z nią połączony
  rowami [dopływ i odpływ], wyposażonymi w zamknięcia.
  Bazuje na wodach gruntowych, pobór wody z rzeki jest możliwy
  tylko podczas naturalnego przyboru wód.
  W rejonie zbiornika obowiązują przepisy porządkowe Urzędu Miasta i
  Gminy, m.in. zakaz kąpieli i zakaz wjazdu samochodów na teren
  otaczający zbiornik. Miejsca do parkowania znajdują się w odległości
  ok.50m od brzegu.
  Kolo PZW nr 11wykorzystuje zbiornik jako łowisko na podstawie
  umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Okręgiem PZW Tarnobrzeg,
  a UMiG Ćmielów.

  Zbiornik Topiołki [wędkarze używają również nazwy Topiałki]  jest zaliczony 
   do kategorii "zbiorniki wydzielone Okręgu PZW Tarnobrzeg"                     
  Prawo do korzystania z łowiska posiadają wszyscy członkowie PZW,
  którzy opłacili składkę "pełną", składkę "zbiorniki" lub składkę okresową        
  Okręgu PZW Tarnobrzeg.  
  Osoby niezrzeszone w PZW [posiadające kartę wędkarską] oraz cudzoziemcy
  przebywający czasowo w Polsce mogą korzystać z łowiska po opłaceniu
  składki okresowej [zgodnie z tabelą składek okręgowych Okręgu Tarnobrzeg].
  Na łowisku,oprócz Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW,obowiązuje
  "Regulamin wędkowania na wydzielonych zbiornikach wodnych Okręgu         
   PZW w Tarnobrzegu"  
  Łowisko jest corocznie zarybiane z puli Okręgu oraz za środki własne Koła.   
  Od 2004 roku łowisko było zarybiane gatunkami odtwarzającymi się
  w naszych warunkach [szczupak, lin, jaź, karaś złocisty mieszanka z
  leszczem, płocią i okoniem] oraz zapewniającymi atrakcyjność łowiska
  na bieżąco [karp, karaś srebrny, pstrąg].     
 
 Łowisko, które może pomieścić jednocześnie ok. 60 wędkarzy, jest
  systematycznie kontrolowane przez Społeczną Straż Rybacką działającą
  przy Kole.

                                                        Życzymy udanych połowów!
 Strona główna      O nas      Regulamin łowiska     Plany Koła    Aktualności   Wędkarz Roku  
Topiołki nocą...                                         ...i w zimie