Strona główna     Łowisko Topiołki      Regulamin łowiska     Plany Koła   Aktualności   Wędkarz Roku 
 
  Koło PZW w Ćmielowie [woj.świętokrzyskie, pow.ostrowiecki]
  powstało w 1956. Liczyło wówczas 33 członków.
  Do 1978r. Koło należało do Okręgu PZW Kielce, obecnie do Okręgu
  PZW Tarnobrzeg.
  Kolo dysponuje łowiskiem na zbiorniku wodnym Topiołki [ok. 4.5 ha],
  położonym w miejscowości Piaski Brzóstowskie,ok. 3 km od Ćmielowa.

  Prezes Koła - kol. Marek Pora [tel.kom.608795005];
  Z-ca Prezesa - kol. Tomasz Neyman; 
  Skarbnik - kol. Jolanta Pora [15-8615440,600523676].
  Członkowie Zarządu: koledzy Artur Mrozowicz, Mirosław Bednarski,
  Jakub Guska, Roman Sitek, Andrzej Wójcikowski. 
    
  Siedziba Zarządu Koła- Gimnazjum w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25,
   przy portierni
  Zebrania Zarządu odbywają się w ostatni czwartek każdego miesiąca,
  w godz.15.30-16.30.
  Skarbnik przyjmuje wpłaty w 2018 roku:
  -w styczniu 2018 w czwartki w godz. 16:00-17:00 oraz 1.02.2018, a od
 1.02.2018r. do 30.04.2018 w co drugi czwartek, w godz.15.30-17.30; lub 
po uzgodnieniu telefonicznym,
  -w pozostałym okresie-podczas zebrań Zarządu, lub po uzgodnieniu
   telefonicznym [600523676].

  Tablice ogłoszeń:
  -Dom Kultury, środkowe wejście [za szybą];
  -nad zbiornikiem Topiołki.

  Działalność Wędkarskiego Klubu Sportowego ,,Atut"- została zawieszona.  

  Nasz adres e-mail: pzwcmielow@vp.pl
Pomysłodawcą i twórcą strony jest kolega Andrzej Kruk.
Od października 2013r. aktualizuje ją  Tomasz Neyman
 
        Strona główna       
   Łowisko Topiołki
  
 Regulamin łowiska

            Plany Koła
           Aktualnośc

      Wędkarz Roku   
mieście Ćmielów,
historii i dniu dzisiejszym
 

Inne linki:
 Zarząd Główny PZW
 
Okręg PZW Tarnobrzeg 
 Okręg PZW Kielce  
 Koło 27 Klimontów   
 Koło 1 Sandomierz   
 Koło 34 Ostrowiec   
 Wiadomości Wędkarskie 

 Koło 24 Ożarów 
 WKS Atut Ćmielów