Strona główna     Łowisko Topiołki      Regulamin łowiska     Plany Koła   Aktualności   Wędkarz Roku 
 
  Koło PZW w Ćmielowie [woj.świętokrzyskie, pow.ostrowiecki]
  powstało w 1956. Liczyło wówczas 33 członków.
  Do 1978r. Koło należało do Okręgu PZW Kielce, obecnie do Okręgu
  PZW Tarnobrzeg.
  Kolo dysponuje łowiskiem na zbiorniku wodnym Topiołki [ok. 4.5 ha],
  położonym w miejscowości Piaski Brzóstowskie,ok. 3 km od Ćmielowa.

  Prezes Koła - kol. Marek Pora [tel.kom.608795005];
  Z-ca Prezesa - kol. Krzysztof Małaczek [96441608];
  Sekretarz - kol. Paweł Stachera [509206178]. 
  Skarbnik - kol. Jolanta Pora [15-8615440,600523676].
  Członkowie Zarządu: koledzy Artur Mrozowicz, Mirosław Bednarski,
  Leszek Czarnecki, Roman Sitek, Robert Uchański. 
    
  Siedziba Zarządu Koła-Ćmielów, Dom Kultury [prawe wejście-II piętro].
  Zebrania Zarządu odbywają się w ostatni czwartek każdego miesiąca,
  w godz.17.00-18.00.
  Skarbnik przyjmuje wpłaty:
  -w okresie składkowym[01.01-30.04] w każdy czwartek,
   w godz.16.00-18.00;
  -w pozostałym okresie-podczas zebrań Zarządu, lub po uzgodnieniu
   telefonicznym [600523676].

  Tablice ogłoszeń:
  -Dom Kultury, środkowe wejście [za szybą];
  -nad zbiornikiem Topiołki.

  Przy Kole działa Wędkarski Klub Sportowy,,Atut"-Prezes
  kol. Grzegorz Sternik.   

  Nasz adres e-mail: pzwcmielow@vp.pl
Pomysłodawcą i twórcą strony jest kolega Andrzej Kruk.
Od października 2013r. aktualizuje ją (oprócz działu "Wędkarz Roku") Tomasz Neyman
 
        Strona główna       
   Łowisko Topiołki
  
 Regulamin łowiska

            Plany Koła
           Aktualnośc

      Wędkarz Roku   
mieście Ćmielów,
historii i dniu dzisiejszym
 

Inne linki:
 Zarząd Główny PZW
 
Okręg PZW Tarnobrzeg 
 Okręg PZW Kielce  
 Koło 27 Klimontów   
 Koło 1 Sandomierz   
 Koło 34 Ostrowiec   
Wiadomości Wędkarskie 
Wędkuję.pl Koło 24 Ożarów 
WKS Atut Ćmielów