Strona główna                                                                                       
        
Regulamin współzawodnictwa o tytuł " Wędkarza roku 2017 Koła PZW nr 11 w Ćmielowie "
1.Organizatorem współzawodnictwa jest Zarząd Koła nr 11.
2.Uczestnicy zdobywają punkty w zawodach wędkarskich zaliczanych do cyklu "Wędkarz Roku", ujętych w rocznym planie zawodów
   wędkarskich Koła (oznaczonych WR). Zwycięzcą zostaje wędkarz który w ciągu roku zgromadził największą ilość punktów.
3.We współzawodnictwie mogą uczestniczyć członkowie Koła nie obciążeni aktualną karą związkową PZW.
4.Do udziału w poszczególnych zawodach wymagane jest posiadanie przez wędkarza opłaconej składki okręgowej, właściwej
   dla rodzaju wody (rzeka, zbiornik) i metody wędkowania (spining).
5.Punktacja za zajęte miejsce  w zawodach: 
   I miejsce         - 15 pkt.  
   II miejsce        - 12 pkt. 
   III miejsce       - 10 pkt. 
   IV miejsce       - 8 pkt. 
   V miejsce        - 7 pkt. 
   VI miejsce       - 6 pkt. 
   VII miejsce      - 5 pkt. 
   VIII miejsce     - 4 pkt. 
   IX miejsce       - 3 pkt. 
   X miejsce        - 2 pkt. 
   Pozostali uczestnicy, którzy ukończyli zawody (zgłosili się do komisji sędziowskiej po ogłoszeniu końca zawodów) otrzymują 1 punkt za 
   udział bez względu na rezultat połowu.
6.Sędziowie prowadzący zawody z cyklu WR nie biorą udziału w zawodach, jako rekompensatę otrzymują po 4pkt każdy.
   (sędzia nie może zdobyć za sędziowanie więcej niż 12 pkt w roku).
7.Wędkarz w uzasadnionym przypadku może przystąpić do zawodów z opóźnieniem, o ile uprzedzi organizatora (sędziego) przed terminem
   zbiórki zawodników. Stanowisko wędkowania dla tego zawodnika zostanie wylosowane komisyjnie.
8.Zawodnik w uzasadnionym przypadku może zakończyć zawody wcześniej, zgłaszając ten fakt sędziemu. Jego wynik będzie brany
   pod uwagę przy ustalaniu wyników zawodów.
9.Zawodnik, który mimo 1-krotnego upomnienia przez sędziego nadal narusza regulamin zawodów zostaje zdyskwalifikowany.
   Osoby nietrzeźwe nie mają prawa uczestniczyć w zawodach.
10.Zawodnicy i sędziowie zobowiązani są do ostrożnego obchodzenia się ze złowionymi rybami.
11.Aktualny ranking współzawodnictwa (ze względów technicznych pierwszych 10 miejsc), prowadzony na podstawie protokołów z zawodów jest 
publikowany na bieżąco.
12.Przy ustalaniu indywidualnych wyników końcowych współzawodnictwa (z całego roku), każdemu z uczestników odrzuca się jedne
     zawody, w których osiągnął najsłabszy wynik lub nie uczestniczył.
13.O kolejności miejsc decyduje większa ilość zdobytych punktów. Przy równej ilości punktów o wyższej pozycji decyduje;
     a - większa liczba zwycięstw,
     b - większa liczba punktów zdobyta w zawodach mistrzowskich.
14.Wędkarz który zajął pierwsze miejsce w rocznym współzawodnictwie otrzymuje tytuł "Wędkarza Roku", dyplom,
     puchar z imienną dedykacją oraz nagrodę pieniężną w wysokości składki okręgowej pełnej (normalnej) puchary uzyskują również zdobywcy II i III     
miejsca w rywalizacji..
15. Od 2016r. rywalizacja prowadzona jest w jednej kategorii, nie prowadzi się klasyfikacji juniorskiej i kobiecej.
 
16. Ogłoszenie wyników i wręczanie nagród odbywa się na Walnym Zebraniu Członków Koła. 
17. Zawodnicy uczestnicząc w zawodach zaliczanych do cyklu Wędkarza Roku wyrażają zgodę na użycie swoich danych osobowych w klasyfikacji.
                                         
 Wykaz zawodów z cyklu "Wędkarz Roku" Koła nr 11 w Ćmielowie na rok 2017.
   Podlodowe:  
- 29.01.2017
-   
Spławikowe:  
-07.05.2017
   
Gruntowe:
- 24.09.2017
 Spławikowo/gruntowe;
- 23.04.2017
-24.06.2017
-22/23.07.2017
-22.10.2017
  Spiningowe:
-13.08.2017
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                        Zarząd Koła nr 11
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 
                                                                               
Powrót do  Strona Główna
Lp.  NAZWISKO
 I IMIĘ
Suma
punktów
Miejsce 29.01 23.04.   07.05 24.06   22/23.07 13.08  24.09  22.10 
 1   
Głąb Leszek
 79 1 1  12 15  15   10 15 
 2  Ziółkowski
 Mariusz
 69  2 12 1  7  12  15 12   10
 3  Uchański
Robert
 54  3 1  7 12  10  10   - 10   4
 4  Stachera
Paweł
 39 4  10  4  10  - - -  15
 5  Stąporek
 Łukasz
 29  5  7 10  -  -  12
 6  Neyman
Tomasz
 28 6  - 6  1 6  1 -  7  7
 7  Śliwka
Zbigniew
 27 7 3  -  4  - - 12 6 2
 8  Toboła
Adam
 23  8 4 1 6  7  - -  - 5
 9  Wójcikowski
Andrzej
 23  8  -  -  4/s  - -  15 -
10  Pora
 Marek
 21  9 8  3  4  1 3 1 1  1
11  Ołubiec
Marcin
 19 10 - 15 -  1  1  -  2  -
 
                                        WĘDKARZ ROKU
Wyniki  współzawodnictwa o tytuł "Wędkarza Roku 2017"
UWAGA!
Tabela uwzględnia wszystkie zawody z cyklu"WR"zaplanowane na rok 2017.Kolorem czerwonym oznaczone będą najsłabsze wyniki,które
nie są zaliczane do sumy ostatecznej.